Accent MR Accent

Adatvédelmi irányelvek

Bevezetés

Az Accent egy átfogó piackutató ügynökség, amely az 1998. évi személyes adatok védelméről szóló törvény és az általános európai adatvédelmi rendelet (GDPR) alapján működik. Az Accent értesítette az információs biztost (nyilvántartási szám: Z7108225) a személyes adatok feldolgozásáról.

Az Accent feldolgozza a résztvevőkhöz tartozó személyes adatokat (azaz olyan adatokat, amelyek alapján élő személyt lehet azonosítani) (azaz olyan személyek, akik részt vesznek vagy felkérést kapnak a vizsgálatban való részvételre).

Ez az adatvédelmi nyilatkozat az ilyen típusú adatok feldolgozására vonatkozik.

A személyes adatok forrásai és felhasználása

Az Accent az ügyfelek által biztosított adatbázisokat, megvásárolt listákat és egyéb begyűjtött adatokat használ azon résztvevők felkeresésére, akikkel kutatást végez. Ez az Accent és az ügyfelek jogos érdeke, de a résztvevőknek joguk van az ilyen típusú adatfeldolgozással kapcsolatban (beleértve a jogot, hogy tiltakozzanak adataik ilyen módon történő feldolgozása ellen – további információ az alábbiakban található).

Az Accent a résztvevőktől kapott személyes adatokat gyűjt és használja a végzett kutatások részeként. Ezeket az adatokat általában csak elemzési célokra gyűjtjük, de az adatgyűjtés céljait mindig elmagyarázzuk a gyűjtéskor. Az ilyen típusú feldolgozást kizárólag tájékozott beleegyezés alapján végzik, amely jogait is magában foglalja (ideértve az adatfeldolgozás ilyen módon történő kifogásának jogát is).

Online kutatási projektek futtatására az Accent cookie plikkeket használ, amelyek mindenkor elérhetők, amikor valaki meglátogatja weboldalunkat. Az Accent rögzíti a weboldal felhasználói adatait (például IP-cím, böngésző típusa és verziója, a látogatás dátuma és ideje, valamint más hasonló statisztikák).

Az Accent nem dolgozza fel és nem hoz döntéseket automatikusan.

Az Ön jogai

Az Ön jogai  közül a legfontosabb a személyes adatok feldolgozása elleni tiltakozás joga.

Az Accent azonnal alkalmazkodik az Ön kifogásához és leállítja a feldolgozást, kivéve, ha a törvény ezt megköveteli (ami nagyon ritka és magyarázatot ad Önnek).

Az információhoz való hozzáférés iránti kérelemnek nevezett folyamatban joga van

• annak megerősítésére, hogy személyes adatait feldolgozzák

• hozzáférésre személyes adataihoz

• további kiegészítő információk beszerzésére (nagyrészt ebben a dokumentumban található).

Arra is Önnek joga van, hogy:

• ha tudatosan hozzájárult az Accentnek a személyes adatainak feldolgozásához, akkor visszavonhatja ezt az egyetértést.

• megtudhatja, honnan származtak adatai, hogyan érkeztek az Accenthez, ha nem Öntől.

• felfüggesztheti adatainak későbbi feldolgozását.

• kérést benyújthat a tárolt személyes adatok törlésére.

• kérheti a helytelen személyes adatok helyesbítését.

• panaszt nyújthat be a felügyeleti hatósághoz (legtöbb esetben az információs biztoshoz), ha úgy gondolja, hogy adatait tisztességtelen módon dolgozzák fel.

Megjegyzés: Ha joga van személyes adatok törlését kérni, az Accent nem ígérheti, hogy senki sem fog kapcsolatba lépni Önnel. Ha nem akarja, hogy újra kapcsolatba lépjen velünk, azt javasoljuk, hogy gyakorolja a feldolgozás felfüggesztésének jogát – az Accent meg fogja őrizni a szükséges minimális mennyiségű adatot annak biztosítása érdekében, hogy ne vegye fel újra a kapcsolatot.

Ha szeretné gyakorolni jogait, kérjük, küldjön egy e-mailt a dataprotection@accent-mr.com. cimre.

Az összes inditványt 30 napon belül feldolgozzuk. Jogai gyakorlása teljesen ingyenes.

Adattárolás, törlés és hozzáférés lehetőség

Azok a személyes adatok, amelyek szerint az Accent nem rendszergazda (pl. Az ügyfelet ábrázoló ügyfél adatbázisa vagy a potenciális résztvevők megkeresésére megvásárolt lista), közvetlenül a projekt után törlődnek.

A személyes adatait melyeknek az  Accent az adminisztrátora   (például azokat az adatokat, amelyeket Ön vállalta, hogy a kutatásunk részeként összegyűjti) abban a formában tárolják, amelyben azokat a projekt befejezésétől számított 12 hónapig tartották.

Ha személyes adatait bármilyen kapcsolódó anyagban felhasználták (például belső elemzésre), akkor az ilyen típusú adatokat a projekt befejezésétől számított 2 éven belül törlik.

Az Accent néha a kutatás során  alkalmazhat alvállalkozókat  személyes adatainak feldolgozására . Lehetnek azok transzkripciós vagy filmkészítő cégek, interjúkat toborzó vagy interjúkat készítő speciális szervezetek vagy adatelemzők. Minden alvállalkozót megvizsgálunk a vonatkozó előírásoknak való megfelelés szempontjából. Az Accent nem használ semmilyen személyes adatotfeldolgozó vállalkozót  az EGK-n kívül .

Előfordulhat, hogy az Accent nyilvánosságra hozza személyes adatait más szervezetek számára (ideértve a tanulmányt megrendelő szervezetet vagy annak képviselőit is). Ez csak teljes és tájékozott beleegyezésével vagy akkor lehetséges, ha a törvény előírja.

Adatvédelmi felügyelő tiszt

Az Accent adatvédelmi felügyelő tisztje az Julian Hollo-Tas.

A személyes adatokkal kapcsolatos minden kommunikációt (ideértve az információkérést, az egyéb felhasználói jogok gyakorlását, valamint a dokumentumhoz kapcsolódó bármilyen kérdést) írásban kell megküldeni a dataprotection@accent-mr.com. címre.